Културно историческо наследство

Оценете
(1 глас)

Sv_DimitarМногото църкви и манастири по долината на река Нишава са привлекли вниманието на археолозите, които считат, че през Второто българско царство и първите години на османското владичество Годечката област е била голям манастирски център, принадлежащ към софийската Света гора. Култовите сгради са построени през средновековието, а през Възраждането и в началото на нашия век са укрепвани и възстановявани.


Най-значимите художествени паметници на културата са:
Манастирът "Св. Николай Летни" - гр. Годеч. В него има нов храм и античен римски храм от II-IV век - национален паметник на културата. Наличието на два олтара и квадровият градеж от масивни каменни блокове са превърнали храма в уникална находка без аналог в България. Интересен е фактът, че римският храм в Титси (Англия) по вид, градеж, датировка и разположение напълно съответства на нашия.


Църквата "Св. Димитър"
Църквата "Св. Димитър" (стара църква) - гр. Годеч - художествен паметник на културата с местно значение. Църквата се намира в център на града. Тя е еднокорабна, едноапсидна с полуцилиндричен свод с контрафорси от южната страна. Изградена е с дялани камъни, споени с хоросан. На места в зида са вградени късно антични квадрови блокове. Отдясно на входа високо в градежа е зазидан камък с вдълбана година 1836. Отвътре цълквата е изографисана със сцени от Евангелието. Иконописта показва стилова близост с произведенията на самоковската и банската художествена школа.
Църквата "Св. Троица" - с. Комщица - художествен паметник на културата. Църквата е еднокорабна, едноапсидна. Изградена е от дялан камък, споен с хоросан. Църквата се датира в 1863 г. Иконостасът и иконите са с голяма художествена стойност. Според проф. д-р Атанас Божков иконостасът е един от най-хубавите от залеза на Българското възраждане - полихромиран, с позлата и ажурна резба, с великолепна цветова хармония. Иконите са от самоковски майстори. Царският ред икони са рисувани от Никола Йованов (Образописов) през 1872-1873 г. Те са монументални и забележителни както със своя единен стил, така и с очевидното домогване на художника до новото течение, което настъпва в българското религиозно изкуство.
Църквата "Св. Николай" - с. Гинци – художествен паметник на културата. Ситуирана е на югоизточен склон на десния бряг на река Нишава под махалата Рогачета, около 1,5 км. Югозападно от центъра на с.Гинци в незастроена, естествено заселена живописна местност. На около 300м. северозападно от църквата се намира оброчище с чешма и оброчен кръст. Планово-пространствената специфика, разположените в непосредствена близост оброчище и руини от стара, все още неизследвана постройка, както и възможността за уединение, което предоставя живописната местност, дават основание да отнесем църквата „Св.Николай” към т.н. единични църкви „манастири”, издигнати на традиционни оброчни места и много разпространени в Софийска област през ХVІІ и ХІХ в.По-всяка вероятност, първоначалната църква възниква като оброчен параклис, който в последствие е достроен и след изграждането на обслужващата сграда към него, най-вероятно през втората половина на ХІХ в е трансформиран в неограден скит. Изградена е в три строителни етапа, като съвременната архитектурно-пространствена структура съставлява еднокорабен, едноапсиден навес с полуцилиндрично засводяване и два еднокорабни притвора, пристроени последователно един до друг по неговата надлъжна ос, оформящи издължена, компактна композиция с двускатен покрив и куполна камбанария над вътрешния притвор. Стенописна украса, три регистъра сцени с изображения на светци, библейски и евангелски сюжети, заемащи изцяло вътрешното пространство на първоначалната църква.Изографисването е от два периода в два пласта, които според ктиторските надписи се датират съответно от 1658 и 1864години.Стенописите от 19 век се отличават с наивитет, опростена, неуравновесена композиция, сравнително слаб и по-груб колорит, с ограничена палитра. Изпълнени са в темпера върху тънка варова мазилка. Стенописите от 17 век са изпълнени във фреско и се отличават с графична третировка. Правите фигури в долния регистър са силно раздвижени, композициите се отличават с особена изтънченост на рисунъка и ритмично групиране на фигурите.
Църквата "Св. Николай Чудотворец" - с. Туден – художествен паметник на културата. Намира се в селото, в селските гробища. Църквата се състои от стара и нова част, долепени една до друга и покрити с двускатен покрив. Старата част е еднокорабна, едноапсидна, с полуцилиндричен свод, изградена от дялани камъни, споени с хоросан. Отвътре църквата е изписа изцяло с примитивен, но чудесен стенопис. Иконостасът е комплектован от разнородни части с нееднакви размери. Вероятно се преизползвани части от икиностас на по-ранна църква.
Манастирът "Въведение Богородично" - с. Разбоище – национален паметник на културата. Намира се на около 1,2 км. Западно от с. разбоище в живописното дефиле на река Нишава. Църквата е построена в скална ниша на височина 50 метра. Тя е малка, еднокорабна, едноапсидна, с масивен полуцилиндричен свод. Изградена е от грубо обработени камъни, споени с хоросан. През 1841 г. църквата е ремонтирана, а старите стенописи са замазани с вар. Запазени са няколко фрагмента от стенопис, датиран в ХІV век. През 1950 г. до западната фасада е пристроен притвор.
Църквата "Св. Троица" - с. Губеш. Църквата се намира в местността „Манастиречето”. Представлява еднокорабна, триконхална сграда. От северната и южната страна са оформени полукръгли ниски певници. Църквата е изградена с плочести камъни споени с бял хоросан. Таванът е засводен, а отгоре църквата е покрита с двускатен покрив. Прозорците имат конусовидна форма, като се стесняват към външната страна. Характерен елемент е оформянето на плитки анти на западната фасада, които имат декоративно предназначение. В горния ляв ъгъл на западната стена е вграден релеф на ореол в анфас, а над него надпис в 4 реда, в който е отбелязана годината 1870. Вероятно тогава църквата е била ремонтирана. По своя архитектурен план и начин на градеж църквата би могла да се датира в ХV-ХVІ век.
Sv_Arh-MihailrSv_IoanМанастирът "Св. Архангел Михаил" - с. Лопушна
Манастирът "Св. Илия" - с. Връдловци
Манастирът "Св. Дух" - гр. Годеч
Манастирът "Св. Георги" - с. Букоровци
Средновековната църква в с. Комщица - местност Манастира

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.