Нови сведения за Годеч и Годечко

Оценете
(0 гласа)

В турско време нашата страна е била разделена на (провинци или саанджаци) равно на окръзи , каази (околии) и нахии(райони). Нашият Годечкият район е влизал в състава на Шежеркьоиската Пиротска каза и нахията Висока . Високи селища и земи които влизали в състава на тази нахия били предадени през първата половина на 15 в. За частно владение на спасията Али Шарпар които облагал населението на различни данъци . Тогава е било извършено и първото описване и регистриране на нашите земи и селища от турска власт.


Регистрацията извършена по време на Мехмед първи т.е. 1415-1417г. Като първа е била непълна и в документите от това време не срещаме особени и преки сведения за нашия регийон. По- широко и богато на сведения макар също непълни е второто описване извършено по време на Мурат втори (1431-1451) когато са дерибействували в наяите земи забзите На Али Шарптар . За техните золуми ще научите по надолу.
Регистрираните от това време са водени на една от най-трудните за четене варианти на азбука , „ спаката” но въпреки това ясно се разпознават макар и в потурчена форма названията на повечето от нашите села. В тчх се запазват броя на къщите и размерът на данъка които са трябвали да заплащат на Али Шарптар и неговите чиновници . На 22-те села е бил наловен общ данък на 8 010 стари левове , който тряблаво да бъде платен на спахията . Данъкът е бил определен според броят на къщите , хо както ще се види по нататъка това е извършено доста произволно. Ако направим сбор на наданъка които е направен по села ще получим сбор от 32 000 стари лева, т.е. събран е бил 4 пъти повече данък . Тези данни сочат за явното ограбване на населението от страна на турското население. Освен това по местно са били събрани много повече суми отколкото предварително е било набелязано. Град Годеч отбелязан Кодеч в регистъра е бил обловен с 3193 акчета. Тъй като е имал пише турски чиновник 85 къщи , от които 8 били вдовишки срещу названието Мали Кодеч вероятно , но Мали Голеш е дадена цифрата 1296 лева за 23 къщи. В този регистър срещаме селото Клокотиш което имало 22 къщи и по- късно е изселено от турците в района на Чаталджа , срещу името на Равна са отбелязани 35 къщи и 1362 лева , а срещу името на село Губеш – 17 къщи и 965 лева, Смолча Иамолица е имала тогава 32 къщи и съответен данък от 1536 лв. с дветста повече от колкото в Равна при еднакъв брой на къщите. Вълковия – 24 къщи и 1570 акчета а Чапърлчнци – 36 къщи и 1752 акчета.т.е. с 400 повече от Равна. Бърля е имала 29 къщи и данък 1481 лв. а Каленовци само 300. Тази привилегия се дълви на името на селото на което е от езика на бериндеите /близак на турския.
В следващия регисър намираме повече от 1567 година . Така наприемер Годеч с наряд близо 10 % от броя на овцете които са имали стопаните му . В регисъра срещаме името на Коце Нколов който трябвало да предаде 50 овце. Това означава че този стопанин е притецавал стадо от 500 овце . Димитър Новаков също 50 овце, Поп Митре ,Стоян Радославов и Йове Коилин по 30 общо Годеч е трябвало да даде 190 овце.От споменатите села най-голям е бил данъкът на село Мургаш – 220 овце т.е. 6 къщи са притежавали 220 овци . Интересно е да се знае има ли толкова овце в цялото обединение на стопанството. Най-богат обаче е бил за това време Илия Вожанин от село Додовица което тогава е било отделено село. Той сам е бил обловен с данък 100 овце т.е. притежавал е 1000 повече . Ако разбира се тази цифра се тази цифра не е определена произволно или наложена и Дурко Ралин от с. Глотница / тогава то също е било броено за отделно селище и е влизало в състава на село Ишмумидже т.е. село Шума или Шумица са били обложени с по 75 овце срещу 1500 . Иван Станкин и Проико Пепин от същото село по 50 . Станко Нанков и Иване Проин от село Шума по 60 и т.н. От село Връбница Мамо Милян и Милко Данчин по 35 овце.
Трудно би било със сигурност да се твърди че тия списъци отразяват икономическото състояние на това село по това време, тъй като по други сведения с които разполагаме стопаните масово са окривали своето имущество и стада по време на обиколката на турските чиновници в горите на съседите каази от една страна и произволното определяне на броиките от друга. Трябва да се предполага че поради тия золумства тогава селата са се пръснали по пояти из гората.

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.