Logo medila sistemКАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ, WIFI, ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

vhod klient2 Инструкция за заплащане МЕДИЛА-СИСТЕМ ЕООД Безплатни обяви за град Годеч Медила систем - цени и услуги

line x5

Общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В община Годеч е сформиран инициативен комитет за почистване на община Годеч през пролетта на 2012 г. , в състав:

  1. Валя Цветанова Манова – председател;
  1. Виолета Петрова Виденова – зам. председател;

и членове:

  1. Зорка Александрова Станоева;
  1. Петър Величков Тодоров;
  1. Денислав Петров Давидков;
  1. Емилия Радкова Николова;
  1. Илина Иванова Николова;
  1. Румен Георгиев Станоев;
  1. Бистра Симеонова Милушева;

10. Златка Боянова Владимирова;

11. Ангел Радославов Николов;

12. Велин Асенов Иванов;

13. Йорданка Борисова Гогова;

14. Мария Ангелова Борисова;

15. Всички кметски наместници по селата.

Целта на комитета е да огледа и маркира всички обекти за почистване. След което ще бъде изготвен план за работа, за който ще бъдете уведомени допълнително.

Моля всички съграждани да се обръщат към комитета за маркирането на обекти, които се нуждаят от почистване.

С УВАЖЕНИЕ

ПЕТРЪР ВЕЛИЧКОВ –

общински съветник