Logo medila sistemКАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ, WIFI, ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

vhod klient2 Инструкция за заплащане МЕДИЛА-СИСТЕМ ЕООД Безплатни обяви за град Годеч Медила систем - цени и услуги

line x5

Първият щъркел кацна в Годеч

shtarkelПървият щъркел вече пристигна в Годеч. Той бе забелязан на гнездото в Джуричова махала, където пребивава от години.  Щъркелът вероятно е мъжки, защото мъжките екземпляри обикновено се връщат първи в старото гнездо.

Гнездото в Джуричова махала съществува от дълги години, а щом жителите чуха веселото потракване на дългия му клюн, хората от цялата махала засияха ободрени. Всички дръвчета мигом потънаха в мартеници, а погледът на джуричовци все по – често е зареян нагоре … в небето!