Logo medila sistemКАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ, WIFI, ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

vhod klient2 Инструкция за заплащане МЕДИЛА-СИСТЕМ ЕООД Безплатни обяви за град Годеч Медила систем - цени и услуги

line x5

Съобщение за земеделските стопани

mzh

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

РЕГИСТРИРАНИ ПО Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНАТА ПРОМЯНА В Наредба №3 ДВ бр.79 от 11 Октомври 2011г.

СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ СЕ ПРОМЕНЯТ ТАКА:

Чл.5, ал. 3 Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица  предоставят ежегодно в срок от 01 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция Земеделие заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

§13. През стопанската 2011-2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл.5, ал.3 в срок до 25 март 2012 г.